Palmpasen

Onze Palmpaasoptocht is vol symbolen rond de gebeurtenis op Palmzondag tweeduizend jaar geleden. Palmzondag is de eerste dag van de Stille Week en herinnert aan de intocht van Christus in Jeruzalem voordat hij op Goede Vrijdag gekruisigd zou worden. Mensen sloegen takken van de palmen, symbolen van leven, om ze uit te spreiden op de weg, die Christus gezeten op een ezelsveulen, volgde. Ze barsten uit in een uitbundig hosanna en volgden de stoet.

Bij onze palmpaasstokken treffen we zowel het kruishout aan als ook het zonnerad. Bij voorchristelijke feesten ter ere van het begin van de lente beleefde men de palm als symbool van de zon, die in het voorjaar krachtiger en hoger aan de hemel verscheen. Bij ons op school lopen de kleuters vaak met de bewegelijke hoepel aan de verticale stok en mogen de kinderen uit klas 1, 2 en 3 het ‘strenge’ kruis versieren. Het groene buxustakje (buxus = palmboompje) dat onze palmpaasstokken siert, herinnert aan de eeuwige levenskrachten van de altijd groene en steeds hoger reikende palmbomen.

Aan de slingers rijgen we vooral gedroogde vruchten maar ook is er de traditie, dat op de verticale stok 1 of meerdere verse vruchten worden gestoken. Zo draagt het kruishout symbolisch de vrucht voor de toekomst.

Het versieren van de palmpaasstokken met crêpepapieren linten die ritselen en opwaaien in de lentewind gebeurt meestal in zachte voorjaarskleuren, soms ook in wit en rood, kleuren die in veel opstandingafbeeldingen te zien zijn.

Het ‘haantje op het stokje’ moet gevoed worden om niet dood te gaan. Wat lopen we daar eigenlijk te zingen? De haan verbeeldt ons wakkere Ik. In sprookjes kraait de haan op momenten dat de mens op weg de goede beslissing moet nemen. Bij de Bremer stadsmuzikanten kraait de haan als de rovers het huis binnen vallen en de andere dieren gewekt moeten worden om ze te verjagen.
Het is de haan, die s’ morgens kraait bij het eerste licht van de opkomende zon en de mensen wekt. Hij zit op kerktorens, slaapt in de hanenbalken en in het kippenhok zo mogelijk iets hoger dan de hennen.

Om wakker te blijven moet ‘onze haan’ gevoed worden met echte waarheid, stenen voor brood doet hem sterven.

‘Drie ei is een Paasei’… Het getal drie in dit liedje duidt op de drie-eenheid van Vader, Zoon en Heilige Geest maar ook op die van de mens naar lichaam, ziel en geest.

‘Over ene Zondag krijgen wij een ei’ duidt op de Paaszondag, dan zoeken we buiten eieren in de ontluikende natuur, waarmee we aangeven nieuwe kiemkrachten te zoeken