Kalevala Kring

Kinderdagcentrum Kalevalakring in Almere is onderdeel van Lievegoed en biedt gespecialiseerde dagopvang aan kinderen en jongeren van 0-18 jaar met een verstandelijke of meervoudige beperking. We werken volgens een gestructureerd dagprogramma dat gericht is op de individuele ontwikkeling van het kind. Aan de hand van therapeutisch onderwijs krijgen de kinderen een ontwikkelingsgericht onderwijsprogramma aangeboden. We werken in kleine groepen in een warme, veilige omgeving. Midden in de samenleving tussen andere kinderen.

Voor wie

Kinderdagcentrum Kalevalakring is er voor kinderen en jongeren voor wie een gewone (basis)school of ZMLK-school onvoldoende zorg en begeleiding biedt. Bij ons kunnen kinderen terecht met een:

  • Verstandelijke beperking
  • Meervoudige beperking (MCG)
  • Verstandelijke beperking met bijkomende gedragsproblematiek
  • Niet aangeboren hersenletsel (NAH)

 

Brede School

De Kalevalakring maakt onderdeel uit van een Brede School en is gevestigd op het terrein van  de Vrijeschool Raphael in de Almeerse Muziekwijk. We maken er ondere andere gebruik van de aula, toneelzaal en het speelplein. De kinderen zijn dagelijks omringd door de leerlingen van deze basisschool. Broertjes en zusjes kunnen op dezelfde locatie naar school.
Ook de andere partners van de Brede School, Vrije Peuterspeelzaal  Almere en kinderopvang De Lentemorgen zijn gevestigd op dit terrein.

Voor meer informatie kunt u ons vinden op www.lievegoed.nl